HAZIR BETON RİSK ANALİZİ

HAZIR BETON RİSK ANALİZİ

 

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMU

 

 

 

Risk Değerlendirme No:

 

Tarih:

 

İşveren:

 

İşyeri Adresi:

 

Yapılan İş Nedir?

(Kısaca açıklayınız)

 

İşçi sayısı:

Erkek

Kadın

Çocuk

Çırak

Öğrenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

1.

Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması

 

2.

Yeni bir makina veya ekipman alınması

 

3.

İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması

 

4.

Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi

 

5.

Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veye mevcut mevzuatta değişiklik yapılması

 

6.

Yeni tekniklerin geliştirilmesi

 

7.

İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi

 

8.

İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması

 

9.

Diğerleri (Tanımlayınız)

 

 

 

 

 

 

BİLGİ VE VERİ TOPLAMA

Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı

 

Alınmış Olan Eğitimler (ISO  9000, 14000, 18000, 17025 ve 45000 serisi gibi)

 

İşin yürütümü için hangi ön izinler gereklidir?

1-                                 

2-                                

3-                      

4-                                                                                             

İşin yürütümü sırasında kullanılan makina ve ekipman

1-

2-

3-

4-

Bu makina ve ekipmanların kullanım talimatları

1-

2-

3-

Kaldırılacak veya taşınacak malzemeler

1-

2-

3-

Kullanılan Kimyasallar

 

 

1-

2-

3-

Diğerleri (Tanımlayınız)

 

 

Son 5 yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları

İş Kazaları

Meslek Hastalıkları

Tarih

Ölümlü

Yaralanmalı

Tarih

Ölümlü

Maluliyet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ TABLOLARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI ZORUNLU OLMAYIP, İŞVERENİN İNİSİYATİFİNDE BULUNMAKTADIR

 

 

 

 

EK TABLO I

(BELİRLİ BİR TEHLİKELİ OLAYIN MEYDANA GELME OLASILIĞI)

 

Hemen hemen kesin (Çoğu durumda kuvvetle olması beklenir)

 

Muhtemel (Çoğu durumda muhtemelen olacaktır)

 

Mümkün (Bazen olabileceği beklenmektedir)

 

Muhtemel Değil (Zayıf bir ihtimalle olabileceği beklenir)

 

Nadiren (Ancak istisnai durumlarda olabilir)

 

 

 

 

 

 

 

EK TABLO II

(TEHLİKELİ OLAYIN SONUÇLARININ ORTAYA ÇIKARDIĞI

ZARAR, HASAR, VEYA YARALANMANIN ŞİDDETİ)

 

 

 

 

Önemsiz (Yaralanma yok, düşük mali kayıp)                                    

 

Düşük (İlk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp)

 

Orta (Tıbbi müdahaleyi ve dışarıdan yardımla bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp)

 

Yüksek (Ağır yaralanma, üretim yeteneğinin kaybı, zarar verilmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp)

 

Çok yüksek (Ölüm, bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, çok yüksek düzeyde mali kayıp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK TABLO III

(RİSKLERİN AĞIRLIK ORANLARI)

 

 

Olasılık

Zararın Şiddeti

Önemsiz

Düşük

Orta

Yüksek

Çok yüksek

Hemen hemen kesin

Y

Y

A

A

A

Muhtemel

O

Y

Y

A

A

Mümkün

D

O

Y

A

A

Muhtemel değil

D

D

O

Y

A

Nadiren

D

D

O

Y

Y

 

 

Risklerin Ağırlık Oranları (Sonuç) :

 

A: Aşırı Yüksek Risk; Derhal müdahale gerektirir

Y: Yüksek Risk; Üst yönetimin dikkati zorunludur

O: Orta Risk; Yönetimin sorumluluğu açıkça belirlenmelidir

D: Düşük Risk; Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir

 

Uyarı:  Kontrol önlemlerinin uygulanması sonucunda risk ağırlık oranı hala yüksek veya aşırı yüksek ise, yapılan iş sürdürülmemel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK ANALİZİ YAPILAN İŞYERİNİN

İŞYERİ ADI

 

İŞVEREN

------------------

İŞYERİ ADRESİ

 

NACE KODU

23.63.01

FAALİYET ALANI

 

TEHLİKE SINIFI

tehlikeli

ACİL DURUM PLANLARI

 

ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ

VAR

ÇALIŞAN SAYISI

    ----------------------------

ERKEK

 

KADIN

 

ÇOCUK

 

STAJYER

 

İŞ KAZASI KAYITLARI

 

MESLEK HASTALIKLARI KAYITLARI

 

RAMAK KALA OLAY KAYITLARI

 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

 

KULLANILAN EKİPMANLAR

 

RİSK DEĞERLENDİRME METODU

 

RİSK ANALİZİ YAPILDIĞI TARİH

 

RİSK ANALİZİ SON GEÇERLİLİK TARİHİ

     

 

ÇALIŞMA ORTAMINDA MEVCUT TEHLİKELER

 Çalışanlar için Yeterli alan olmaması

  

 İşyeri ortamındaki gürültü

  

 İşyerinde düzenli olarak temizlik ve bakım yapılması

  

 Ofis içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, TV üniteleri veya diğer malzemelerin düşmesi

  

 Temizlikte kullanılan kimyasallar hakkında bilgilendirme yapılmamış

  

 Çalışma ortamında sigara içiliyor

  

 Ortamda kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeye sebebiyet verebilir.

  

 Çalışanlar, psikososyal etkenlere maruz kalmaktadır.

  

 Ramak Kala olayları raporlanmamaktadır.

  

 Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı değildir.

  

 Beton dökülürken mixerlerin inşaat kazısına düşmesi

  

 Beton dökülürken mikserlerin manevra sırasında çalışan yada etraftan geçen birisini ezmesi

  

 Beton dökümü sırasında pompanın doğru yere kurulmaması sonucu devrilmesi

  

 Beton dökümü sırasında pompanın elektrik hattına çok yaklaşması yada değmesi

  

 Beton döken işçinin gözüne beton sıçraması

  

 Beton dökümünde boru patlaması

  

 Beton dökümünde pompa bomunun hareketi

  

 Beton Pompanın Eklem Yerlerinden Patlaması

  

 Pompanın Beton Alan Kazanının Korkuluğunun Olmaması

  

 Beton Pompasını Kullanan Operatörün Eğitimsiz Olması

  

 Beton Pompasının Peryodik Kontrollerinin yapılmaması

  

 Beton Mikseri-Geri Sinyallerinin Çalışmaması

  

 Manevracı Bulundurulmaması

  

 Şantiye Hız Limitlerine Uyulmaması

  

 Vibratör -Elektrik Kaçağı Olması

  

 Vibratör kullanımının bilinçli kişilerce yapılmaması

  

 Kolon Üzerindeli İşçinin Emniyet Kemersiz olması

  

 Pompanın uç hortumu kilitli olmaması

  

 Yetersiz ortam aydınlatması

  

 Çalışma alanlarına düşen gölgeler

  

 Çalışanların görüşünü etkileyen parlak kaynaklar-yüzeyler

  

 Suni aydınlatma altında çalışma ortamındaki nesnelerin doğal renklerinin korunmaması

  

 Işıkta titreme

  

 Işığın stoboskobik etkisi sebebiyle dönen aksamın dönmüyormuş gibi görünmesi

  

 Kaygan zemin dolayısıyla düşme

  

 Zemin yüzeyinde eşik farkı, yükselti vs. sebebiyle takılıp düşme

  

 Yerdeki kablolar sebebiyle takılıp düşme

  

 İşçilere uygun olmayan iş ayakkabıları nedeni ile kayıp düşme

  

 Malzemelere takılıp düşme

  

 Uygun olarak boyutlandırılmamış ekran öğeleri

  

 Ekranda titreme, parlama

  

 Karakterler ile arkaplan arasında parlaklık-konstrat ayarı

  

 Ekranlı aracı Rahat çalışma pozisyonuna göre ayarlayamama

  

 Genel aydınlatmanın ekranlı aracın arkaplan ve ekranı açısından yeterli aydınlatma yapmaması

  

 Kullanıcı gözleri ile ekran arası mesafe

  

 Ergonomik ve hareket edebilen klevye

  

 Klevye yüzeyindeki parlamadan dolayı harflerin seçilememesi

  

 Klavye harf düzeneği

  

 Islak zeminlerden dolayı elektrikle çarpılma tehlikesi

  

 Elektrik kutusundaki dağınıklık nedeniyle çarpılma tehlikesi

  

 Kablo yalıtımındaki hasarlardan dolayı çarpılma tehlikesi

  

 Hasarlı fiş ve prizler yüzünden çarpılma

  

 Elektrik tehlikesi işaretine sahip olmayan elektrik ekipmanları mevcut

  

 Elektrik ekipmanının uygunsuz bir şekilde kullanımı dolayısıyla çarpılma

  

 Islak ortamda kullanılan elektrik ekipmanından dolayı çarpılma

  

 Topraklama sistemi bulunmaması sebebiyle çarpılma

  

 Kaçak akım rölesi bulunmaması sebebiyle oluşabilecek kazalar

  

 Pano kapaklarının açık olması

  

 Panoların sabitlenmemesi

  

 Panolarda Elektrik kaçağı

  

 Pano önlerinde yalıtkan paspas olmaması

  

 Yalıtılmamış priz kullanımı

  

 Plansız yapılan elle kaldırma işleri mevcut

  

 Yük kaldırma tekniğine uyulmuyor

  

 İtip-Çekme ile yapılacak işlerde yöne dikkat edilmiyor.

  

 Ekipmanlarla taşınması gereken yükler elle taşınıyor.

  

 İş makinesinin manevra alanında bulunan çalışanların makine altında kalması

  

 İşyerinde yapılan işlerden kaynaklanan yüksek düzeyde gürültü

  

 Çevresel gürültünün sonucu olarak binalardan geçen yüksek gürültü

  

 Gürültü sebebiyle alarm sinyallerinin algılanamaması

  

 Taşıma araçlarının arızalı veya bakımsız halde kullanılması

  

 Taşıma araçlarında (yükleme-boşaltma) aşırı yükleme yapılması

  

 Taşıma araçlarının güzergahlarındaki engeller

  

 Taşıma güzergahında görüş alanı darlığı

  

 Yetkisiz kişiler tarafından kullanılan taşıma araçları

  

 Aşırı yükleme sebebiyle sürücünün görüş alanının daralması

  

 Malzeme istiflenmesi

  

 Çivili malzemeler

  

 Ekran karşısında uzun süreli çalışmaların verdiği rahatsızlık

  

 Çalışanların görev değişimi

  

 Kaynak tüplerinin açıkta depolanması

  

 Kaynak işlerinde depolama alanlarının bilinçsiz kullanımı

  

 Yanıcı maddelere yakın kaynak işleri yapılması

  

 Yağlı el veya eldivenle oksijen tüpü kullanımı

  

 Kaynak ışınlarının göze zararı

  

 Kaynak ışınlarından dolayı vücut yanıkları

  

 Kaynak gazlarının solunması

  

 Elektrod kaynağı akım üreteçlerinde elektrik çarpılması

  

 Kaynak esnasında oluşan çapaklar

  

 İş makinesi kullanan operatörün; ehliyetinin olmaması

  

 İş makinesi kullanılırken gürültünün oluşması

  

 İş makinesi kullanılırken tozun oluşması potansiyel riski

  

 Su birikintileri sebebiyle "Kayma düşme, Çalışanlar etkilenebilir. Yaralanma, "

  

 Araç devrilmesi.Çalışanlar, İş Makineleri etkilenebilir. Yaralanma, Ölüm, Maddi Hasar

  

 Elektrik hatlarına yetkisiz müdahale edilmesi

  

 İş Makinesi kabininde operatör harici kişilerin bulunması

  

 İş makinesi operatörlerinin kabinden baret giymeden çıkması

  

 Kamyon soförlerinin izinsiz ve koryucu donanım olmadan saha içerisinde dolaşması

  

 İş makinelerinin manevra ve hareket alanlarının belirlenmesi.

  

 Saha içerisinde kamyon kasasınıın kapatılması

  

 Tehlikeli kimyasal maddeler kullanılması sebebiyle oluşabilecek tehlikeler (zehirli, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, kanserojenik, mutajenik, )

  

 MSDS formu olmayan kimyasal maddeler

  

 Etiketsiz kimyasal maddeler

  

 Usülüne uygun olmadan taşınan kimyasal maddeler

  

 Tehlikeli kimyasal maddeler kullanan çalışanların bilgilendirilmesi eğitimi

  

 Çalışanların tehlikeli kimyasal madde yada preparatların doğru kullanım ve taşınması hakkında eğitimleri

  

 Sinyalizasyon ve işaretlemeler yapılmamış

  

 Makine ve ekipmanların taşıyabileceği en fazla yük kapasitesi belirtilmemiş

  

 Araçların rutin fren bakımı ve tamirleri yapılmıyor

  

 Araçlara doğru yükleme yapılmıyor

  

 Koruyucusuz döner parça sebebiyle oluşabilecek tehlikeler

  

 Sabitlenmemiş Makine koruyucuları

  

 Kolay çıkarılabilen koruyucular

  

 Hareketli kısımlara parça düşme ihtimali

  

 Koruyucunun makinada işlem yapmayı güçleştirmesi

  

 Koruyucular çıkarıldığında makinenin çalışmaya devam etmesi

  

 Koruyucusuz zincir, dişli kayış ve kasnaklar

  

 STOP düğmesi olmayan veya çalışma alanından uzakta olan makine

  

 Eğitimsiz kişilerce kullanılan makine

  

 Yük Kapasitesini Aşılması.

  

 Taşıma,Hız sınırını aşmak

  

 İzin belgesi doldurmadan işletme sahasının dışına çıkma (Kaza ve suikast v.s. risklere karşı)

  

 Aracın yolda arızalanması

  

 İşletme Belgesi Yok

  

 Acil eylem planları yapılmamış

  

 Çalışma Talimatları Yok

  

 Çalışanlara İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiyor

  

 Operatör Belgeleri Yok

  

 Çalışma izin belgesi mevcut değil

  

 Gürültü maruziyeti ölçümü periyodik olarak yapılmıyor.

  

 Titreşim Ölçümleri Yapılmıyor

  

 İşyeri için ayrıntılı aydınlatma ölçümleri yapılmıyor.

  

 Hava kalitesi İmisyon Ölçümü ve analizleri periyodik olarak yapılmıyor.

  

 İş yerinde Kullanılan Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Yapılmıyor.

  

 Termal Konfora yönelik periyodik ölçümler yapılmıyor

  

 Ortam Kimyasal Ölçümleri Yapılmıyor

  

 Ortam ölçümlerinin haritalanması yapılmamış

  

 İşe Giriş Sağlık raporu olmayan personeller mevcut

  

 Tozlu ve Dumanlı işlerde çalışanlar için Akciğer Radyografisi periyodik olarak çekilmiyor(Yılda 1)

  

 Gürültülü işlerde çalışanlar için Gürültü maruziyeti ölçümleri yapılmıyır (Yılda 1 Kere)

  

 Işınlı–Ekranlı araçlarda ile Çalışanlar için periyodik görme raporu alınmıyor

  

 İş ve iş dışı yaşam etkileşimi sebebiyle psikososyal risk etmenleri mevcut.

  

 İşletmedeki rol ile ilgili psikososyal risk etmenleri

  

 Kariyer gelişimine engel psikososyal riskler mevcut

  

 Kurum kültüründeki olumsuzluklar sebebiyle psikososyal riskler

  

 Kişilerarası ilişkilerdeki bozukluklar sebebiyle psikososyal riskler

  

 Çevre ve ekipmanın yetersiz veya olumsuz etkileri sebebiyle oluşabilecek psikososyal riskler

  

 Çalışanların işyeri hakkındaki kararlarda görüşlerinin alınmaması.

  

 İş programlarının yoğunluğu ve düzensizliği sebebiyle oluşabilecek psikososyal riskler

  

 İş yükü ve iş temposu dolayısıyla ilgili tehlikeler

  

 İşte çeşitliliğin çok olmaması

  

 Şantiye içinde hızlı kullanılan araçlar oluşturabileceği trafik kazaları

  

 Şantiye bütün yollarında kullanılan motorlu taşıtların çıkardığı tozlar

  

 Şantiyede kullanılan bütün motorlu taşıtların egzoz emisyonlarının olmaması

  

 Şantiye dışındaki yollarda hızlı giden mikser ve kamyonların sebep olacağı kazalar

  

 Toprak zeminli dağ yollarında araçların şarampole yuvarlanması

  

 Aşırı yük, kapasitenin üzerinde yük taşınması

  

 Kamyon-Geri Sinyallerinin Çalışmaması

  

 Kamyon-Manevracı Bulundurulmaması

  

 Kamyon-Şantiye Hız Limitlerine Uyulmaması

  

 Elle tutulan iş aletleri ve ekipmanı kullanırken oluşan titreşim

  

 Makinaların ortama yaydığı yüksek titreşim

  

 Ateşleyici kaynaklar dolayısıyla çıkabilecek yangınlar

  

 Yangın tehlikesi olabilecek alanların uygun bir şekilde işaretlenmemesi dolayısıyla oluşabilecek problemler

  

 Yangınla mücadele ekipmanının yetersiz olması dolayısıyla oluşabilecek sorunlar

  

 Yangınla mücadele ekipmanının kullanılabilir durumda olmaması tehlikesi

  

 Yangınla mücadele ekipmanının kolay erişilebilir noktada olmaması dolayısıyla oluşabilecek kazalar

  

 Acil durum ve kaçış kapılarının olmaması veya yetersiz olması

  

 Kaçış yollarının işaretlenmiş olmaması

  

 Koruyucu Gözlük kullanmama

  

 Koruyucu eldiven kullanmama

  

 Beton döküm borusunun patlaması

  

 Beton pompa bomunun hareketi

  

 Beton döküm alan kazanının korkuluksuz olması

  

 Beton pompa operatörünün eğitimsiz olması

  

Tüm Konular

Farklı Beklentilere Farklı Çözümler

Farklı Beklentilere Farklı Çözümler
Daima Burada Olacak

SOSYAL MEDYA

Bizleri resmi sosyal medya sayfalarımız üzerinden takip ederek en güncel kampanyaları ve haberleri öğrenebilirsiniz.

E-Bültenimize kayıt olmak ister misiniz?

* Mail adresinizi girerek, bizden mail almayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

X