İNŞAAT RİSK ANALİZİ

İNŞAAT RİSK ANALİZİ

KOÇOĞLU DIŞ TİC. YAPI VE DERİ TİC. SAN. LTD ŞTİ
TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME ÖNLEM TABLOSU
NO  FAALİYET  TEHLİKE RİSK  RİSK DEĞERLENDİRME  ÖNCELİK
SIRASI 
ÖNLEM  PERİYODİK ÖNLEM TAKİP ÇİZELGELERİ
OLASILIK ŞİDDET  RİSK 
1 İnşaat Alanı Sahada yangın çıkması ihtimali Yangın  2 4 8 2 Bütün çalışma alanı içinde yangın tehlikesine karşı personelin bilgilendirilmesi ve yangın tüplerinin bulundurulması Yagın tüpleri K-F
2 İnşaat Alanı Tuvaletlerin uygun olmayan temizliği  Bulaşıcı hastalık  2 3 6 3 Tuvalet gibi ortak kullanımalanları periyodik olarak  temizlenmelidir. Ortak Kullanım Alanları K-F
3 İnşaat Alanı Elektrikli soba v.s kullanımı  Yangın  2 4 8 2 Elektrikli ekipmanların izolasyonu sürekli olarak denetlenmelidir.Kaçak akım röleleri yerleştirilmelidir. Yagın tüpleri K-F
4 Ofis faaliyetleri  Ergonomik olmayan oturma biçimi  İskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları  2 3 6 3 Ergonomik koşullar konusunda çalışanlara eğitim verilmesi ve çalışma ortamının ergonomik koşullara göre düzenlenmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
5 Ofis faaliyetleri  Ekranlı araçlarla çalışma yapan personelin periyodik göz muayenelerinin takip edilmemesi  Göz bozuklukları  2 3 6 3 Yılda bir kez göz muayenesinin yapılması ve ekranlı araçlarda yapılacak düzenlemeler  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
6 Ofis faaliyetleri  Klimanın çalışma ortamına uygun olmayan konumlandırılması  Hava akımına maruz kalma  2 3 6 3 Klimalar çalışma ortamında çalışan kişinin pozisyonuna göre ayarlanması  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
7 Ofis faaliyetleri  İzolasyonu uygun olmayan Elektrikli alet / makine kullanımı  Elektrik çarpması  2 3 6 3 Elektirkli alet ve makinaların sürekli kontrollerinin yapılması,uygunluğunun değerlendirildikten sonra  kullanımı  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
8 Ofis faaliyetleri  El yapımı elektrikli alet kullanımı Yangın 2 4 8 2 Elektirkli alet ve makinaların sürekli kontrollerinin yapılması,uygunluğunun değerlendirildikten sonra  kullanımı  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
9 Ofis faaliyetleri  Kaygan zemin Düşme / Kayma  2 3 6 3 Düşme kayma tehlikesi yasanabilecek alanların işaretlenmesi ve gerekli kaydırmazlık ekipmanlarının yerleştirilmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
10 Depolar Ağır malzemelerin istiflenmesi Malzemelerin devrilmesi 3 4 12 2 İstiflemelerin 2 metreyi geçmemesi, istifleme yaparken pramit şeklinde kademe arttıkça içe doğru girilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
11 Depolar Ağır yuvarlanabilir malzemeler Malzemelerin insanlar üzerine yuvarlanması 3 4 12 2 Takozlar ile desteklenmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
12 Depolar Depo alanı dışıda malzeme depolanması Yangın 2 4 8 2 Depo olarak belirlenen alanlar dışında malzeme depolanmaması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
13 Depolar Malzemelerin düzensiz istiflenmesi İnsanların üzerine yıkılma 4 4 12 1 Depo yerleşim planı yapılarak yerleşimin sağanması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
14 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  Ekranlı araçlarla çalışma yapan personelin periyodik göz muayenelerinin takip edilmemesi  Göz bozuklukları  1 3 3 4 Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların periyodik göz muayenelerinin yaptırılması ve izlenmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
15 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  Çalışma ortamının ergonomik olmaması  İskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları  1 3 3 4 Çalışma ortamının ergonomik koşullar açısından denetlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
16 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  Yangın tatbikatının yapılmamış olması  Acil durumlara müdahale edememe  3 4 12 2 6 aylık periyotlarla yangın tatbikatlarının yapılması ve raporlanması  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
17 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  Acil durum planlarının olmaması  Acil duruma tepki süresinin uzaması  2 3 6 3 Planlarının bilgisayar ortamında çıkarılması, yangın tüpü, ilk yardım dolabı v.s ilişkin noktaların planlar üzerinde ifade edilmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
18 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  İlk yardım dolabının bulunmaması  Acil durumlara müdahale edememe  2 3 6 3 İlk yardım dolabı temin edilmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
19 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  Yangın söndürme talimatların ilgili yerlerde bulunmaması  Yangın  3 4 12 2 Yangın Söndürme talimatları ilgili yerlerde asılı olarak  bulundurulmalıdır. Yangın K-F
20 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  İlk  yardım sertifikalı personel bulunmaması Acil durumlara müdahale edememe  2 4 8 3 Bir personelin İlk yardımcı sertifikası alması  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
21 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  Ana Pano topraklaması periyodunun izlenmemesi  İletkenliğin azalması sonucu
elektrik çarpması 
4 4 16 1 Merkez bina ana pano topraklama zamanlarının sürekli olarak izlenmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
22 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  Acil toplanma noktasının belirlenmemiş olması  Acil durumlara müdahale edememe  3 3 9 3 Merkez  bina dışında güvenli  bir noktada acil toplanma bölgesi seçilmeli ve toplanma bölgesi levha ile sabitlenmelidir. önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
23 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  Acil yönlendirme lavhalarının yerleştirilmemiş olması  Acil durumlarda tahliye zorluğu  2 4 8 3 Acil yönlendirme levhaları ilgli yerlere asılmalıdır. önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
24 Bina, eklenti ve sosyal tesislerin kullanımı  Emniyetli sürüş  kurallarını  ihlal etme  Trafik kazası  2 4 8 3 Soförlerin Emniyetli sürüş  kurallarına uygunluğunun sürekli  izlenmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
25 Acil Durumlar Planlama  Deprem acil durum tahliye tatbikatının yapılmaması  Depremde müdahale güçlüğü  2 5 10 2 Deprem eğitimi ve tatbikatların yapılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
26 Acil Durumlar Planlama  Acil Durum Toplanma Alanı bulunmaması Acil durumlara müdahale güçlüğü  3 3 9 3 Acil Durum Toplanma Alanı oluşturulması şantiye personeline bildirilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
27 Acil Durumlar Yangına hızlı müdahale edilememesi Yangın  4 4 16 1 İnşaat içinde yeterli miktarda yangın söndürme tüpü bulundurulması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
28 Şantiye Güvenliği Faaliyeti  Kaza geçiren kişiye hemen müdahale edilememesi İş kazalarına maruziyetin ve etkinin artması  3 3 9 3 Güvenlik birimine acil durumlarda aranması gereken acil telefon listesinin tebliğ edilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
29 Şantiye Güvenliği Faaliyeti  Şantiye içinde haberleşme eksikliği Şantiyedeki olaylara acil müdahale edememe 3 3 9 3 Güvenlik birimi çalışanlarına telsiz verilerek konu hakkında eğitilmesi, tatbikat yapılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
30 Şantiye Güvenliği Faaliyeti  Üçüncü şahıslardan kaynaklanan olaylar Güvenlik biriminin olaylara müdahale edememesi 3 3 9 3 Özel Güvenlik Mevzuatına uygun çalışanların istihdam edilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
31 Şantiye Güvenliği Faaliyeti  Sahada olumsuz davranış gösteren kişiler Amirlere karşı istenmeyen tutumlar 3 3 9 3 Güvenlik biriminin ilgili şahısları dışarı çıkartması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
32 Şantiye Güvenliği Faaliyeti  Üçüncü şahısların sahaya izinsiz girişi İş kazalarına maruz kalınması 3 3 9 3 Güvenlik birmi takip noktalarının ve devriye güzergahlarının belirlenerek sahaya hakim olunması Ziyaretci giriş çıkış çizelgesi
33 Şantiye Güvenliği Faaliyeti  Üçüncü şahıslardan sahaya izinsiz girişi Kişisel koruyucuların bulunmaması 3 3 9 3 Güvenlik birimi tarafından güvenlik önlemlerini almamış kişilerin hemen dışarı çıkartılması Ziyaretci giriş çıkış çizelgesi
34 Şantiye Güvenliği Faaliyeti  Gece yaşanabilecek olaylar Şantiyeye sabotaj yapılması 2 3 6 3 Gece devriye atılması Vardiya değiim çizelgesi
35 Şantiye Güvenliği Faaliyeti  Yangına hızlı müdahale edememe Yangın  3 4 12 2 Güvenlik biriminin acil durum ekipleri içerisine alınması, Yangın kurtarma eğitimlerinin verilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
36 Yol Güvenliği Şantiye sahası olduğuna dair Uyarı ikaz Levhalarının Eksik olması Uyarı İkaz Levhalarının eksik olması sonucu Şantiye dışı arçların Çalışma sahalarına girmeleri Sonucu trafik kazaları 3 4 12 2 Trafik akışı olan noktalarda yabancı araçların griş yapmamaları ve o noktalardan geçerken yavaşlamaları için gecede görünecek uyarı ikaz levhaarının konulması sağlanacaktır. önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
37 Yol Güvenliği Araçların Geri Viteslerinin sensörlerinin ve Işıklarının Çalışmaması Trafik Kazalarının Meydana Gelmesi 3 4 12 2 Şantiye sahası içine girecek tüm araçların geri vites sensörleri ve Işıkları kontrol edilecektir. Araç K-F
38 Yol Güvenliği Reflektörlü Güvenlik Ve sağlık İşaretlerinin Olmaması Trafik Kazalarının Meydana Gelmesi 3 4 12 2 Şantiyeye Yaklaşılan Kısımlara Reflektörlü ve gece görünebilecek uyarı İkaz levhalarının Konulması sağlanacak. önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
39 Demir İşleri Emniyet Mandalının Arızalı Olması Demirin İşçiye Batması 2 2 4 4 Emniyet Mandalı Olmadan Çalışılmaması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
40 Demir İşleri İşçinin Talimatlara Uymaması İşçinin Yaralanması 3 4 12 2 İşçilerin Eğitilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
41 Demir İşleri Demirin İşçiler Tarafından Taşınması Demirin İşçinin Ayağına Düşmesi 3 3 9 3 Her İşçinin Belli Sayıda Demir Taşıması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
42 Demir İşleri Demir filizlerinin el yordamıyla bükülmeye çalışılması Yüksekten düşme 2 5 10 2 Bükme işlemi için gerekli ekipmanın sağlanması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
43 Demir İşleri Demirin İşçiler Tarafından Taşınması İşçinin El Parmaklarının Demire sıkışması 4 3 12 2 İşçiler İçin Demir Taşıma Talimatı Hazırlanması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
44 Demir İşleri Demirinin Bağlanması Demirin ele batması 4 2 8 3 Demir bağlama işi yapan işçilere düzenli eldiven verilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
45 Demir İşleri Demirinin Bağlanması Bağ telinin ele batması 4 2 8 3 Demir bağlama işi yapan işçilere düzenli eldien verilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
46 Demir İşleri Demirin İşçiler Tarafından Taşınması Demirin diğer çalışanlara çarpması 2 4 8 2 İşçiler İçin Demir Taşıma kontrollerinin uygulanması . Tasıma esnasında çalışma ortamını dikkatli kullanması     önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
47 Demir İşleri Döşeme Demirinin Bağlanması Demirin Ele Batması 1 2 2   Demir Bağlama İşi Yapan İşçilere Düzenli kişisel koruyucu malzeme verilmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
48 Demir İşleri Döşeme Demirinin Bağlanması Bağ Telinin Ele batması 2 3 6 3  Eldiven Verilmesi ve eldiven kullanımının sürekli denetlenmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
49 Demir İşleri Demir Kesme ve Gönyeleme -Topraklamasının Yapılmamış Olması Elektrik Çarpması 2 3 6 3 Elektrikli aletlere Topraklama Yapılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
50 Demir İşleri Makinenin Demiri Sarması Demirin İşçiye Doğru Fırlaması 2 2 4 4 makinanın Peryodik Bakımların olarak  Düzenli Yapılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
51 Demir İşleri Emniyet Mandalının Arızalı Olması Demirin İşçiye Doğru Fırlaması 2 4 8 3 Emniyet Mandalı Olmadan Çalışılmaması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
52 Demir İşleri (Demir kesme makinesi) Makine hareketli kısımları Hareketli kısımlara kapılma 2 4 8 3 Talimatlar ile demir kesme makinesinde çalışanların bilgilendirilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
53 Demir İşleri (Demir kesme makinesi) Demir sıçraması Demir fırlaması 3 4 12 2 Demirlerin kesilmeden önce kontrol edilmesi, makineden uzak bulundurulması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
54 Demir İşleri (Demir bükme makinesi) Makine hareketli kısımları Hareketli kısımlara kapılma 2 4 8 3 Demir bükme makinası talimatı ile içilerin bilgilendirilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
55 Demir İşleri  Ağır boru ve demirler Uzuv ezilmeleri 3 4 12 2 Boruların / Demirlerin yere sabit dikmeler kullanılarak emniyete alınması, uyarı bariyerleri çekilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
56 Demir İşleri istiflerin kayması İstiflenen demirlerin yuvarlanması, işçiye ve makineye zarar vermesi 2 3 6 3 İstfilenecek demirlerin en fazla üç kademe olması gerekmektedir. önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
57 Demir İşleri  Demir taşınması İnsanlara çarpma 3 4 12 3 Taşınacak demirlerin dikkatli bir şekilde taşınması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
58 Demir İşleri  Demir taşınması Malzeme zararı 3 4 12 2 Boruların / Demirlerin birkaç kişi tarafından taşınması, manevracı görevlendirilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
59 Kalıp Üzerinde Çalışma Dış Kanat Montajında Emnyet Kemerinin Takılmaması İşçinin Aşağı Düşmesi 3 5 15 2 Emniyet Kemersiz Çalışılmaması, etkin denetimlerin gerçekleştirilmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
60 Kalıp Üzerinde Çalışma Dış Kanat Montajında Emnyet Kemerinin Takılmaması İşçinin Aşağıdaki İşçilerin Üzerine Düşmesi 1 4 4 3 Emniyet Kemersiz Çalışılmaması, etkin denetimlerin gerçekleştirilmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
61 Kalıp Üzerinde Çalışma Kalıp-Kolon kalıbı Dikmede Emniyet Kemeri Takılmaması İşçinin Aşağı Düşmesi 3 4 12 2 Emniyet Kemersiz Çalışılmaması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
62 Kalıp Üzerinde Çalışma Beton Dökümü Sırasında Parçalanan Playwood ve kalasların sıçraması Sıçrayan Malzemelerin İşçilerin Üzerine Düşmesi 1 3 3 4 Çalışma Öncesi Denetimlerin yapılması  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
63 Kalıp Üzerinde Çalışma Döşeme Kalıbının Beton Dökümü Esnasında Patlaması Aşağıda Çalışan İşçilerin Üzerine betonun Gelmesi 1 3 3 4 Çalışma Öncesi Denetimlerin yapılması  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
64 Kalıp Üzerinde Çalışma Döşeme Kalıbı Yapılırken Tüm Kenar Boşluklarına korkuluk Filizi Ekilmemesi Korkuluk Yapılmamasından Ötürü İşçilerin Aşağı Düşmesi 2 3 6 3 Kenar Boşluklarına Korkuluk Filizi Ekilmeden Beton Dökülmemesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
65 Kalıp Üzerinde Çalışma Kolon Kalıbı Beton Dökümünde Kalıbın Açılması Kalıp Üzerindeki İşçinin Düşmesi 2 4 8 3 Beton Dökümü Yapılmadan Önce Kalıpların Kontrol Edilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
66 Kalıp Üzerinde Çalışma Kolon Kalıbı Beton Dökümünde Kalıbın Açılması Kalıp Üzerindeki İşçinin Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi 1 3 3 4 Beton Dökümü Yapılmadan Önce Kalıpların Kontrol Edilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
67 Kalıp Üzerinde Çalışma Kolon Kalıbı Beton Dökümünde Kalıbın Açılması Kalıp İçindeki Betonun İşçiler Üzerine Gelmesi 1 3 3 4 Beton Dökümü Yapılmadan Önce Kalıpların Kontrol Edilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
68 Kalıp Üzerinde Çalışma Kolon kalıbı Montajında Kalıbın Yere Düşmesi İşçilerin Kalıbın Altında Kalması 2 4 8 3 Kalıp  Taşırken Sıkı Bağlanması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
69 Kalıp Üzerinde Çalışma Kolon Kalıbını Kaldıran Vincin Halatının Kopması İşçilerin Kalıbın Altında Kalması 2 4 8 3 Vinç Halatlarının Sürekli Kontrol edilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
70 Kalıp Üzerinde Çalışma Kolon Demirinin Montajı Sırasında İşçinin Emniyet Kemeri Takmaması İşçinin Aşağı Düşmesi 3 4 12 2 Emniyet Kemersiz Çalışılmaması, etkin denetimlerin gerçekleştirilmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
71 Kalıp Üzerinde Çalışma Kolon Demirinin Montajı Sırasında İşçinin Emniyet Kemeri Takmaması İşçinin Aşağıdaki İşçilerin Üzerine Düşmesi 1 4 4 3 Emniyet Kemersiz Çalışılmaması, etkin denetimlerin gerçekleştirilmesi  önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
72 Kalıp sökümü Kalıp malzemelerinin çivilerinin sökülmemesi Çalışanların uzuvlarına çivi batması 4 2 8 3 Çelik burunlu ve çelik tabanlı ayakkabı kullandırılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
73 Kalıp sökümü Uygun iskele kullanılmaması Yüksekten düşme 3 4 12 2 İskelelerde korkuluk olması, çapraz bağlantılarının olması, uygun tesviye yapılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
74 Kalıp sökümü Düzensiz istifleme Malzemelerin düşmesi 3 4 15 2 Kalıp söküm alanının tespit edilerek sınırlandırılması, çerisine işçi girişlerinin engellenmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
75 Kalıp sökümü Yükseklik Yüksekten düşme 4 4 16 1 Emniyet kemeri kullanılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
76 Kalıp sökümü Sökülmemiş plywood ve kalas parçaları Çalışanların üzerine düşmesi 4 4 16 1 Kalıp söküm alanının tespit edilerek sınırlandırılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
77 Kalıp sökümü İşçiler Kişisel koruyucu malzemeleri kullanmama 4 4 16 1 KKD kullanmayan kişilerin tespiti, ceza uygulaması, eğitim verilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
78 Kalıp sökümü İskelede Çalışma İskeleden düşme 4 4 16 1 Paraşüt tipi emniyet kemeri kullandırılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
79 Kalıp sökümü Sökülen kalıp parçalarını aşağıya atma  Parçanın insana çarpması  4 4 16 1 Söküm alanının sınırlandırılarak malzemelerin belirli alanlarda toplanmaıs, söküm alanında insan bulunmaması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
80 Kalıp sökümü Söküm işlemi yapılan alanın geçişlere kapatılmaması Kalıp malzemelerinin işçilerin üzerine düşmesi 4 4 16 1 Çalışma alanının güvenlik çemberine alınması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
81 Kalıp sökümü Söküm işleminde gerekli alet ekipmanın kullanılması Söküm yapan işçinin üzerine kalıp malzemesinin düşmesi 3 4 12 2 Söküm işlemi için gerekli ekipmanın ve yeterli personelin sağlanması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
82 Merdivenler kullanımı  El merdivenleri ile kenarda çalışma Dengesini kaybedip düşme 3 4 12 2 Kenar noktalarda çalışan personelin el merdiveni yerine iskele kullanması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
83 Merdivenler kullanımı  Merdiven basamaklarının dar olması Kayma, düşme 3 3 9 3 Merdivenlere korkuluk yapılması, basamakların genişletilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
84 Merdivenler kullanımı  Merdivenin yapıldığı malzemenin kaygan olması Kayma, düşme 3 3 9 3 Merdiven malzemesinin kaymalara karşı doğru seçilmes önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
85 Merdivenler kullanımı  Merdiven basamaklarının kırılabilir olması Yüksekten düşme 3 3 9 3 Merdiven yapımında sağlam malzeme kullanılması, merdivenin dikmeler ile desteklenmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
86 Merdivenler kullanımı  Merdivenlerde korkuluk olmaması Yüksekten düşme 3 3 9 1 Her merdivene korkuluk yapılması önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
87 Merdivenler kullanımı  Merdivenlerin sabitlenmemiş olması Merdivenin kayması 3 4 12 2 Merdivenlerin kaymasının engelleneceği şekilde yere sabitlenmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
88 Merdivenler kullanımı  Merdivenlerin eğimlerinin uygun olmaması İşçinin dengesini kaybedip düşmesi 3 4 12 2 Merdivenlere çıkılan alana uygun eğimin verilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
89 Merdivenler kullanımı  Tahta merdiven kullanılması Merdiven çökmesi 3 4 12 2 Merdivende kullanılan ahşap malzemelerin kırık ve budaksız şeçilmesi önlemler alındıktan sonra kontrol ve denetimlerin sürekli yapılması
90 İskele Kurma İskele ayakları Yere tam oturmaması 4 4 16 1 Yüzeyin tesviyesinin yapılması İskele K-F
91 İskele Kurma İskele ayakları Tam oturmayan ayakların altına kırılgan malzeme konulması 3 4 12 2 Uygun sağlamlıkta kırılmayacak malzemeler temin edilmesi İskele K-F
92 İskele Kurma Bağlantılar Pimlerin doğru takılmaması 4 4 12 1 Bağlantıların sürekli kontorl edilerek, konu ile ilgili raporlamaların tutulması İskele K-F
93 İskele Kurma Bağlantılar Kırık bozuk iskele parçaları kullanılması 4 4 12 1 Şantiye girişinde bozuk kırık imalatlı parçaların tespit edilerek ayrıştırılması İskele K-F
94 İskele Kurma Bağlantılar Cepheye bağlantı yapılmaması 4 4 16 1 Tijlerle cephe bağlantılarının yapılarak iskelenin güçlendirilmesi İskele K-F
95 İskele Kurma Bağlantılar Cepheye yeterince bağlantı yapılmaması 4 4 16 1 Yetkili bir mühendis tarafından uygunluğun kontrol edilmesi Tüm Konular

KORU OSGB

KORU OSGB
MARUZİYET HARİTALARI

SOSYAL MEDYA

Bizleri resmi sosyal medya sayfalarımız üzerinden takip ederek en güncel kampanyaları ve haberleri öğrenebilirsiniz.

E-Bültenimize kayıt olmak ister misiniz?

* Mail adresinizi girerek, bizden mail almayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

X