OFİS RİSK ANALİZİ

OFİS RİSK ANALİZİ

 
                                 
FAALİYETLERİN VE ÇALIŞMA ORTAMININ  POTANSİYEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ  
                                Döküman No :  
                ÜNİTE: Büro & Ofis & Yönetim Bölümü   Tarih :  
                ALAN:             Rev. Tarihi :  
Değerlendirme Alanı -Faaliyet
- Çalışma ortamı tanımı
- Ekipman tanımı
- Diğer
    R Rutin Rutin olmayan                 Alınan tedbirler Planlanan tedbir Açıklama  
    Risk dereceleri Risk Değerlendirme  
Tehlikelerin tanımı Olası Etki                  
    Olasılık Sıklık Şiddet 1 2 3 4 5  
FAALİYETLER Yangın ve Acil Durumlar Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhalarının olmaması Acil Durumlarda yanlış uygulama x   3 1 7   21         Acil durum kaçış levhaları asılacaktır.    
Yangın tatbikatlarının yapılmaması Yangın sırasında yanlış müdahele x   3 1 40     120       itfaiye tarafından yangın tatbikatı yapılacaktır.    
Acil Durumlarda aranacak numaraların görünür yerde olmaması Paniğe kapılmalar, Dikkatsizce harekette bulunma, Yaralanmalar x   1 6 15     90     Acil durum eylem planı üzerine numaralar yazılmıştır.      
Yangın söndürücülerin bakımının yapılmaması Yangına müdahale edilememesi x   6 2 40         480   12 ayda bir kontrol edilmelidir.    
Yeterli Sayıda Yangın söndürücünün bulunmaması Yangına Yetersiz Müdahale  x   1 1 40   40         Yeterli sayıda yangın tüpü vardır. Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.Yangın söndürücüler kolay ulaşılabilir yerlerde olmalı, önü kapatılmamalıdır.  
Acil Durum kaçış yollarının pürüzlü,engebeli oluşu Düşme, yaralanma x   1 1 7 7         Zemin düzgündür.      
Sigara içilmesi yasak olan bölgelerde sigara içilmesi Yangın x   3 6 15       270     Kapalı her türlü alanda sigara içmek yasaklanmıştır.Uyarı levhası asılacaktır.    
Acil durum çıkış kapıları  Acil durumlarla panik ve kargaşanın yaşanması,içeride mehsur kalma x   3 1 7   21         Çıkış kapılarının dışa doğru açılacak şekilde yönleri dizayn edilmelidir.    
Yangın alarm sistemleri Cilt yanıkları ,karbonmonoksitten boğulma  x   3 1 15   45              
Acil Durum Müdahale Ekiplerinin oluşturulmaması Acil durumlarla panik ve kargaşanın yaşanması, Yanlış müdahaleler yapılması x   1 1 7 7         Acil durum eylem planında oluşturulmuştur.      
Sağlık, Eğitim Çalışanların ilkyardım sertifikasının olmaması Yanlış ilkyardım uygulamaları x   6 1 15     90       Çalışanların %20 sinin ilkyardım eğitimi alarak belgelendirilmesi gerekmektedir.     
Sigortasız çalışan bulunması Çalışanın tedavi olamaması   x 0,1 1 7 0,7         Sigortasız çalışan bulunmamaktadır.      
İlk yardım dolabının bulunmaması Çalışanın tedavi olamaması x   6 3 15       270     İlk yardım dolabı bulunmalı ve içerisinde temel müdahale malzemeleri bulunmalıdır.    
Çalışanları gerekli sağlık muayenelerinin olmaması Hastalıkları yayılması, Hijyenik olmayan ortam oluşması   x 3 2 3 18           Çalışanlar iş başı yapmadan önce tetkikleri yaptırılmalı işe giriş sağlık muayene raporu olmadan işe girişi yapılmamalıdır.    
Çalışma ortamlarında yeterli hava hacmini bulunmaması Dikkat kaybı, nefes darlığı x   0,1 2 3 0,6         Yeterli temiz hava mevcuttur.      
Çalışma alanında yeterli aydınlatma sağlanmaması Göz bozuklukları, dikkat kaybı x   0,1 1 3 0,3         Aydınlatma şiddeti yeterlidir.      
Temiz hava akımı bulunmaması ve tüm alanların düzenli olarak havalandırılmaması. Dikkat kaybı, nefes darlığı x   0,1 1 3 0,3         Yeterli temiz hava mevcuttur.      
Sağlık, Eğitim Termal konforun sağlanmaması Soğuk algınlığı, dikkatsizlik başlaması, zaturre   x 1 2 3 6         Termal konfor sağlanmaktadır.      
Çalışanlara yeterli istirahat süresi verilmemesi Dikkatsizlik, İş veriminin düşmesi   x 1 1 3 3         Yeterli istirahat süresi ve izni kullandırılmaktadır.      
Çalışanlara psikolojik baskı uygulanması Verim düşüklüğü, dikkatsizlik   x 0,5 2 3 3         Mobing yapılmamaktadır.      
Uzun süre ayakta kalınması Bel ağrıları, duruş bozuklukları, bel fıtığı dikkatsiz çalışma, topuk dikeni   x 6 2 3   36         Sağlıklı duruş ergonomi hakkında eğitimler verilmelidir.    
Ergonominin sağlanmaması Bel ağrıları, duruş bozuklukları, dikkatsiz çalışma x   3 2 3 18           Sağlıklı duruş ergonomi hakkında eğitimler verilmelidir.    
Kullanılan koltuğun ve masanın uygun olmaması Kas iskelet sisteminde bozulma x   3 2 3 18         Uygun olmayan ofis malzemelerinin değişimi işverene teklif edilmiştir.      
Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmalarının (ağır yük kaldırma dahil) yapılması Bel ağrıları, duruş bozuklukları, dikkatsiz çalışma x   3 2 3 18         Sağlıklı duruş ergonomi hakkında eğitimler verilmiştir.      
Biyolojik Riskler - Hijyen- Temizlik İşleri Kullanılan içme suyunun uygun standartlarda olmaması Dizanteri, Tifo, Kabızlık, Kolera, Hepatit   x 1 1 3 3         Şehir şebeke suyu kullanılmaktadır.      
  Yemeklerin yapılma ortamının sağlıksız olması Zehirlenme x   0,5 1 7 3,5         Yemekler hijyenik ortamda hazırlanmaktadır.      
  İşyerinin temizliğinin düzenli olarak yapılmaması ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartların sağlanmaması.  Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi x   6 2 3   36         İşyeri daha tertipli ve düzenli temiz olabilmesi açısından işçiler bilgilendirilmeli ve temizlik görevlisi istihdam edilebilir.    
Biyolojik Riskler - Hijyen- Temizlik İşleri Çöplerin ve atıkların düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmaması Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi   x 3 2 3 18           İşyeri daha tertipli ve düzenli temiz olabilmesi açısından işçiler bilgilendirilmeli ve temizlik görevlisi istihdam edilebilir.    
  Çöp kutularının kapaklarının olmaması Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi x   3 2 3 18         Ofis kağıt vb atıklar hariç diğer evsel atıkların bulunduğu çöpler kapaklıdır.      
  Personelin yemek yediği alanların hijyenik olmaması Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi x   1 2 3 6         Yemekhane Hijyeniktir.      
Biyolojik Riskler - Hijyen- Temizlik İşleri Havalandırma sistemleri filtrelerinin kontrol edilmemesi Klima filtrelerinin mikrop üretmesi x   6 3 3   54         1. aylık klima kontrolleri gerçekleştirilmektedir.          2.klima filtreleri mevsim geçişlerinde değiştirilmektedir.    
El dezenfektanı , kalitesiz sıvı sabun kullanımı Cilt rahatsızlığı x   0,1 1 3 0,3           1. KULLANILAN SIVI SABULAR İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYECEK NİTELİKTE SEÇİLMEKTEDİR.                                                                         
Lavabolarda kağıt havlu kullanılmaması Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi x   3 3 3   27       Kağıt havlu kullanımına özen gösterilmelidir ve sürekliliği korunmalıdır.      
Temizlik Kimyasallarının karıştırılması Solunma, temas ile rahatsızlık x   3 3 3   27         TEMİZLİK KİMYASALLARI KARIŞTIRILDIKLARINDA İSTENMEYEN REAKSİYONLARA YOL AÇABİLİR. OLUŞAN BUHAR ÇALIŞANLARI RAHATSIZ EDEBİLİR. KONU İLE İLGİLİ TEMİZLİK PERSONELİ UYARILMALI GEREKLİ HALLERDE EĞİTİM VERİLMELİDİR.    
Islak zemin Uyarı levhasının olmaması Düşme,Kayma x   6 3 7     126     TEMİZLİK YAPILIRKEN VE SONRASINDA ISLAK ZEMİN UYARI LEVHASI KONULMALIDIR.      
Tuvalet kağıdı vb. açıkta ve yerde olması Sağlıksız koşullar x   1 6 7   42       1.GÜNLÜK TEMİZLİK YAPILMAKTADIR.                       2.TEMİZLİK FORMLARI TUTULMAKTADIR.    
Klozet Oturma kağıdı, poşedi olmaması Bulaşıcı Hastalıklar x   6 6 7       252   1.TEK KULLANIMLIK OTURMA KAĞIDI VE OTOMATİK KLOZET ÖRTÜSÜ KULLANILMALIDIR..                                                           2. GÜN İÇERİSİNDE TEMİZLİK PERSONELİ TARAFINDAN KAĞITLAR KONTROL EDİLMELİDİR.      
Ofis Çalışmaları Telefon ahizesini boyuna sıkıştırarak konuşmak Boyun ağrıları,işitme kaybı x   1 2 3 6            Çalışanlara telefon kulaklığı temin edilebilir.       
Ofis Çalışmaları Bilgisayarlı ekipmanlarla Uzun süre oturarak çalışma  kas- İskelet sorunları x   3 2 3 18           1.Çalışanlara ergonomi ile ilgili eğitim verilmektedir.                                                           2.Çalışanlara uygulamalı egzersiz hareketleri hakkında bilgi verilmelidir.    
Bilgisayar ile uzun süreli çalışma göz rahatsızlıkları x   3 2 7   42         1.  Çalışanlara ekranlı çalışmalar hakkında eğitim verilmelidir.                         2. Çalışanlara uygulamalı göz egzersizleri hakkında bilgi verilmelidir    3. Ekrandaki yazı karakterlerinin büyüklüğü 2.6 mm.'nin altına düşmemeli,
4. Ekran tozlu kalmamalı,
5. Görüntüde titreşim olmamalıdır.
6. Ekranın üst kenarı göz hizasında veya az aşağısında olmalı, personel çalışırken başının eğmek veya geriye atmak eğiliminde olmamalıdır.
7. 1 saatlik çalışma sonunda 5 – 10 dakikalık, 2 saatlik çalışma sonunda 15 – 20 dakikalık dinlenme verilmeli, bu süre ekrandan uzakta, mümkünse dinamik hareket içeren bir şekilde değerlendirilmelidir.
8. LCD ekran kullanımının yaygınlaştırıması
   
ekran-mouse- klavye mesafesinin Ekranlı Araçlarla Çalış.
Sağ. ve Güv. Ön. Hakk. Yön. Esaslarındaki mesafelere uymaması
kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları x   3 2 3 18           1. Çalışanların ekran-klavye-fare mesafeleri uygun olarak ayarlanmalıdır..                                                  2.Dizüstü bilgisayar çalışanlar için harici mönitör ve/veya fare ve/veya klavye tenin edilip uygun mesafeler oluşturulmalıdır.    
Klavye ile uzun süre çalışma Bilek bölgesi sinirlerine zarar x   1 2 3 6           1.Kollar yazı yazarken, yere paralel tutulmalı ve bilekler bükülmemelidir.    
Mouse ile Uzun süre çalışma Avuç içi, parmak ve bilek
sinirlerini zedeleyebilmektedir.
X   1 2 3 6           1.Mouse kullanımı minimuma indirilmeli, işlemler mümkün olduğunca klavye ile yapılmalıdır.    
Uzun süre yazı yazılması çalışma Baş ağrıları X   1 2 3 6           1.Baş hareketini minimuma indirmek amacıyla ekrana monte edilen doküman tutma aparatlarının kullanılması    
Ofis Çalışmaları Kapak açık fotokopi çekilmesi UV ışınlarına maruziyet X   0,2 1 3 0,6           1.Kapak açık çalışılmamasıkonusunda çalışanlar uyarılmalıdır                                  2. Konu ile ilgili bununla ilgili uyarı levhası asılmalıdır:    
Küçük Ofis Aletleri Düşebilecek yüksek yerlere bırakılmaması Malzeme Düşmesi X   0,1 1 7 0,7           1. Çalışanlara Temizlik, Tertip, Düzen Eğitimi verilmelidir.    
Hırsızlık Çalışana darp,maddi kayıplar   x 3 1 7   21         İşyerinde alarm sistemi olması, kamera sistemiyle izlenmesi    
Uzun süre Oturarak çalışma Bacak rahatsızlıkları X   1 2 3 6           1.Ergonomi eğitiminin verilmesi
2. Gerkli hallerde ayak altına ayaklık konulması uygun olacaktır.
   
Bilgisayarlar ile Uzun süre çalışma Sürekli bilgisayar başında çalışma nedeniyle çevre ve iş arkadaşlarıyla ilişkinin azalması sonucu strese bağlı psikosomatik rahatsızlık X   1 2 3 6           1.Ekip çalışmasını arttırıcı faaliyetler, sosyal aktiviteler gerçekleştirilebilir.    
Elektrik Faaliyetleri Elektrik sisteminin topraklamasının yapılmaması Kısa devre sonucu yangın meydana gelmesi x   1 1 15 15           Yıllık topraklama ölçümleri yapılmalıdır.    
 Elektrikle bağlantıların kontrol edilmemesi  Elektrik çarpması, Yangın x   3 2 15     90     Elektrikle bağlantılar kontrol edilmektedir.      
Açıkta elektrik kablosunun bulunması Elektrik çarpması, Yangın x   1 1 15 15           Açıktaki elektrik kabloları kanal içine alınmalı ve yaduvara kroşelerle sabitlenmelidir.    
Elektrik şalterleri ve kablolarının suyla teması Elektrik çarpması, Yangın x   0,2 1 15 3         Kablolar izolasyonludur ve sudan uzaktır.      
Elektrik kablolarının suya yakın olması Suyla teması sonucu elektrik çarpması veya kaçaklar   x 0,2 2 7 2,8         Kablolar sudan uzaktır.      
Islak elle elektrikli cihaz ve sistemlere müdahale Elektrik çarpması x   0,5 2 7 7           Elektrikli malzemelere ıslak elle dokunmak yasaklanmalıdır.    
Kırık prizler Elektrik çarpması   x 0,1 1 7 0,7         Kırık prizler mevcut değildir Olması halinde ehil elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.      
Yıpranmış Kablolar Elektrik çarpması x   0,5 2 7 7           Yıpranmış zedelenmiş her türlü kablo yenilenecektir.    
Paratoner bulunmaması Yıldırım düşmesi   x 3 1 40     120       Paratoner tesisatı yapılmalı periyodik bakımları yapılmalıdır.    
Ana elektrik panosu Elektrik çarpması x   3 1 15   45         Ana pano üzerine "elektrik tehlikesi" uyarı levhaları asılmalısır.    
Geçiş alanlarında bulunan kablolar takılma,elektrik çarpması x   0,5 2 7 7           Açıktaki elektrik kabloları kanal içine alınmalı ve yaduvara kroşelerle sabitlenmelidir.    
YEMEKHANE Sıcak -soğuk su makinasının temizlik ve sanitasyon işlemlerinin yapılmaması Bakteri üremesi x   0,2 2 3 1,2           Temizlik personeli bakımını yapacaktır.    
Ağır su bidonları Bel ağrıları x   0,2 2 3 1,2         Ergonomik duruş kavrama eğitimleri verilmiştir..      
Çay Kazanı Sıcak suyun ele sıçraması x   1 3 7   21         1.ilgili yere uyarı levhası asılabilir. 2.Sıcaklığı abzorbe edilecek eldiven kullanılabilir    
Aşçı Personel Diğer çalışanlara hastalık bulaşması x   1 2 3 6         periyodik portör muayeneleri yapılmaktadır.      
Çıkış esnasında kapılarda kör noktaların olması Çarpışma,Yanma x   0,5 3 3 4,5           köşelere ayna sistemi konulabilir    
                                   
                                   
                                   
                                   
  İŞVEREN / VEKİLİ   İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI             İŞYERİ HEKİMİ     ÇALIŞANLAR VE  TEMSİLCİLERİ      (AD,SOYAD,GÖREV)  
  ADI:   ADI SOYADI:             ADI SOYADI:                   İMZA:  
  İMZA:   BELGE BİLGİLERİ:             BELGE BİLGİLERİ:                 İMZA:  
      İMZA:             İMZA:                     İMZA:  
                                   
                                   
                                   
                                   
  BU RİSK ANALİZİ ………..  SAYFADAN İBARET OLUP HER SAYFASI PARAFLANACAKTIR.                        
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Tüm Konular

KORU

KORU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAZILIMI

SOSYAL MEDYA

Bizleri resmi sosyal medya sayfalarımız üzerinden takip ederek en güncel kampanyaları ve haberleri öğrenebilirsiniz.

E-Bültenimize kayıt olmak ister misiniz?

* Mail adresinizi girerek, bizden mail almayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

X