BOYA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

BOYA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

FAALİYETLERİN VE ÇALIŞMA ORTAMININ  POTANSİYEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ
                                Döküman No :
                ÜNİTE: Demir, Beton vb. Boyama     Tarih :
                ALAN:             Rev. Tarihi :
Değerlendirme Alanı -Faaliyet
- Çalışma ortamı tanımı
- Ekipman tanımı
- Diğer
    R Rutin Rutin olmayan                 Alınan tedbirler Planlanan tedbir Açıklama
    Risk dereceleri Risk Değerlendirme
Tehlikelerin tanımı Olası Etki                
    Olasılık Sıklık Şiddet 1 2 3 4 5
FAALİYETLER Yangın ve Acil Durumlar Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhalarının olmaması Acil Durumlarda yanlış uygulama x   3 1 7   21         Acil durum kaçış levhaları asılacaktır.  
Yangın tatbikatlarının yapılmaması Yangın sırasında yanlış müdahele x   3 1 40     120       İtfaiye tarafından yangın tatbikatı yapılacaktır.  
Acil Durumlarda aranacak numaraların görünür yerde olmaması Paniğe kapılmalar, Dikkatsizce harekette bulunma, Yaralanmalar x   1 6 15     90       Acil durum eylem planı üzerine numaralar yazılmalıdır.  
Yangın söndürücülerin bakımının yapılmaması Yangına müdahale edilememesi x   6 2 40         480   Yangın söndürücülerin ayda bir manometre basıncı ve 6 ayda bir genel kontrolü yapılmalıdır. 2 yılda bir de değişim yapılmalıdır.  
Yeterli Sayıda Yangın söndürücünün bulunmaması Yangına Yetersiz Müdahale  x   1 1 40   40         Yeterli sayıda yangın tüpü vardır. Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.Yangın söndürücüler kolay ulaşılabilir yerlerde olmalı, önü kapatılmamalıdır.
Acil Durum kaçış yollarının pürüzlü,engebeli oluşu Düşme, yaralanma x   1 1 7 7         Zemin düzgündür.    
Sigara içilmesi yasak olan bölgelerde sigara içilmesi Yangın x   3 6 15       270     Kapalı her türlü alanda sigara içmek yasaklanmıştır.Uyarı levhası asılacaktır.  
Acil durum çıkış kapıları  Acil durumlarla panik ve kargaşanın yaşanması,içeride mehsur kalma x   3 1 7   21         Çıkış kapılarının dışa doğru açılacak şekilde yönleri dizayn edilmelidir.  
Acil Durum Müdahale Ekiplerinin oluşturulmaması Acil durumlarla panik ve kargaşanın yaşanması, Yanlış müdahaleler yapılması x   1 1 7 7           Acil durum eylem planı oluşturulmalı ve çalışanlar aksiyon hakkında bilgilendirilmelidir.  
Sağlık, Eğitim Çalışanların ilkyardım sertifikasının olmaması Yanlış ilkyardım uygulamaları x   6 1 15     90       Çalışanların %10 unun ilkyardım eğitimi alarak belgelendirilmesi gerekmektedir.  Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
Sigortasız çalışan bulunması Çalışanın tedavi olamaması   x 0,1 1 7 0,7         Sigortasız çalışan bulunmamaktadır.    
İlk yardım dolabının bulunmaması Çalışanın tedavi olamaması x   6 3 15       270     İlk yardım dolabı bulunmalı ve içerisinde temel müdahale malzemeleri bulunmalıdır.  
Çalışanları gerekli sağlık muayenelerinin olmaması Hastalıkları yayılması, Hijyenik olmayan ortam oluşması   x 3 2 3 18           Çalışanlar iş başı yapmadan önce tetkikleri yaptırılmalı işe giriş sağlık muayene raporu olmadan işe girişi yapılmamalıdır.  
Çalışma ortamlarında yeterli hava hacmini bulunmaması Dikkat kaybı, nefes darlığı x   0,1 2 3 0,6         Yeterli temiz hava mevcuttur.    
Çalışma alanında yeterli aydınlatma sağlanmaması Göz bozuklukları, dikkat kaybı x   0,1 1 3 0,3         Aydınlatma şiddeti yeterlidir.    
Temiz hava akımı bulunmaması ve tüm alanların düzenli olarak havalandırılmaması. Dikkat kaybı, nefes darlığı x   0,1 1 3 0,3         Yeterli temiz hava mevcuttur.    
Sağlık, Eğitim Termal konforun sağlanmaması Soğuk algınlığı, dikkatsizlik başlaması, zaturre   x 1 2 3 6         Termal konfor sağlanmaktadır.    
Çalışanlara yeterli istirahat süresi verilmemesi Dikkatsizlik, İş veriminin düşmesi   x 1 1 3 3         Yeterli istirahat süresi ve izni kullandırılmaktadır.    
Çalışanlara psikolojik baskı uygulanması Verim düşüklüğü, dikkatsizlik   x 0,5 2 3 3         Mobing yapılmamaktadır.    
Uzun süre ayakta kalınması Bel ağrıları, duruş bozuklukları, bel fıtığı dikkatsiz çalışma, topuk dikeni   x 6 2 3   36         Sağlıklı duruş ergonomi hakkında eğitimler verilmelidir.  
Ergonominin sağlanmaması Bel ağrıları, duruş bozuklukları, dikkatsiz çalışma x   3 2 3 18           Sağlıklı duruş ergonomi hakkında eğitimler verilmelidir.  
Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmalarının (ağır yük kaldırma dahil) yapılması Bel ağrıları, duruş bozuklukları, dikkatsiz çalışma x   3 2 3 18           Sağlıklı duruş ergonomi hakkında eğitimler verilmelidir.  
Biyolojik Riskler - Hijyen- Temizlik İşleri Kullanılan içme suyunun uygun standartlarda olmaması Dizanteri, Tifo, Kabızlık, Kolera, Hepatit   x 1 1 3 3         Şehir şebeke suyu kullanılmaktadır.    
  Yemeklerin yapılma ortamının sağlıksız olması Zehirlenme x   0,5 1 7 3,5         Yemekler hijyenik ortamda hazırlanmaktadır.    
  İşyerinin temizliğinin düzenli olarak yapılmaması ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartların sağlanmaması.  Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi x   6 2 3   36         İşyeri daha tertipli ve düzenli temiz olabilmesi açısından işçiler bilgilendirilmeli ve temizlik görevlisi istihdam edilebilir.  
Biyolojik Riskler - Hijyen- Temizlik İşleri Çöplerin ve atıkların düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmaması Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi   x 3 2 3 18           İşyeri daha tertipli ve düzenli temiz olabilmesi açısından işçiler bilgilendirilmeli ve temizlik görevlisi istihdam edilebilir.  
  Çöp kutularının kapaklarının olmaması Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi x   3 2 3 18         Ofis kağıt vb atıklar hariç diğer evsel atıkların bulunduğu çöpler kapaklıdır.    
  Personelin yemek yediği alanların hijyenik olmaması Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi x   1 2 3 6         Yemekhane Hijyeniktir.    
  El dezenfektanı , kalitesiz sıvı sabun kullanımı Cilt rahatsızlığı x   0,1 1 3 0,3           1. KULLANILAN SIVI SABULAR İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERMEYECEK NİTELİKTE SEÇİLMEKTEDİR.                                                                       
Lavabolarda kağıt havlu kullanılmaması Mikrobik hastalıkların meydana gelmesi x   3 3 3   27       Kağıt havlu kullanımına özen gösterilmelidir ve sürekliliği korunmalıdır.    
Temizlik Kimyasallarının karıştırılması Solunma, temas ile rahatsızlık x   3 3 3   27         TEMİZLİK KİMYASALLARI KARIŞTIRILDIKLARINDA İSTENMEYEN REAKSİYONLARA YOL AÇABİLİR. OLUŞAN BUHAR ÇALIŞANLARI RAHATSIZ EDEBİLİR. KONU İLE İLGİLİ TEMİZLİK PERSONELİ UYARILMALI GEREKLİ HALLERDE EĞİTİM VERİLMELİDİR.  
Islak zemin Uyarı levhasının olmaması Düşme,Kayma x   6 3 7     126     TEMİZLİK YAPILIRKEN VE SONRASINDA ISLAK ZEMİN UYARI LEVHASI KONULMALIDIR.    
Ofis Çalışmaları Telefon ahizesini boyuna sıkıştırarak konuşmak Boyun ağrıları,işitme kaybı x   1 2 3 6            Çalışanlara telefon kulaklığı temin edilebilir.     
Ofis Çalışmaları Bilgisayarlı ekipmanlarla Uzun süre oturarak çalışma  kas- İskelet sorunları x   3 2 3 18           1.Çalışanlara ergonomi ile ilgili eğitim verilmektedir.                                                           2.Çalışanlara uygulamalı egzersiz hareketleri hakkında bilgi verilmelidir.  
Bilgisayar ile uzun süreli çalışma göz rahatsızlıkları x   3 2 7   42         1.  Çalışanlara ekranlı çalışmalar hakkında eğitim verilmelidir.                         2. Çalışanlara uygulamalı göz egzersizleri hakkında bilgi verilmelidir    3. Ekrandaki yazı karakterlerinin büyüklüğü 2.6 mm.'nin altına düşmemeli,
4. Ekran tozlu kalmamalı,
5. Görüntüde titreşim olmamalıdır.
6. Ekranın üst kenarı göz hizasında veya az aşağısında olmalı, personel çalışırken başının eğmek veya geriye atmak eğiliminde olmamalıdır.
7. 1 saatlik çalışma sonunda 5 – 10 dakikalık, 2 saatlik çalışma sonunda 15 – 20 dakikalık dinlenme verilmeli, bu süre ekrandan uzakta, mümkünse dinamik hareket içeren bir şekilde değerlendirilmelidir.
8. LCD ekran kullanımının yaygınlaştırıması
 
Ekran-mouse- klavye mesafesinin Ekranlı Araçlarla Çalış.
Sağ. ve Güv. Ön. Hakk. Yön. Esaslarındaki mesafelere uymaması
kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları x   3 2 3 18           1. Çalışanların ekran-klavye-fare mesafeleri uygun olarak ayarlanmalıdır..                                                  2.Dizüstü bilgisayar çalışanlar için harici mönitör ve/veya fare ve/veya klavye tenin edilip uygun mesafeler oluşturulmalıdır.  
Klavye ile uzun süre çalışma Bilek bölgesi sinirlerine zarar x   1 2 3 6           1.Kollar yazı yazarken, yere paralel tutulmalı ve bilekler bükülmemelidir.  
Mouse ile Uzun süre çalışma Avuç içi, parmak ve bilek
sinirlerini zedeleyebilmektedir.
X   1 2 3 6           1.Mouse kullanımı minimuma indirilmeli, işlemler mümkün olduğunca klavye ile yapılmalıdır.  
Uzun süre yazı yazılması çalışma Baş ağrıları X   1 2 3 6           1.Baş hareketini minimuma indirmek amacıyla ekrana monte edilen doküman tutma aparatlarının kullanılması  
Ofis Çalışmaları Kapak açık fotokopi çekilmesi UV ışınlarına maruziyet X   0,2 1 3 0,6           1.Kapak açık çalışılmaması konusunda çalışanlar uyarılmalıdır                                  2. Konu ile ilgili bununla ilgili uyarı levhası asılmalıdır:  
Küçük Ofis Aletleri Düşebilecek yüksek yerlere bırakılmaması Malzeme Düşmesi X   0,1 1 7 0,7           1. Çalışanlara Temizlik, Tertip, Düzen Eğitimi verilmelidir.  
Hırsızlık Çalışana darp,maddi kayıplar   x 3 1 7   21         İşyerinde alarm sistemi olması, kamera sistemiyle izlenmesi  
Uzun süre Oturarak çalışma Bacak rahatsızlıkları X   1 2 3 6           1.Ergonomi eğitiminin verilmesi
2. Gerkli hallerde ayak altına ayaklık konulması uygun olacaktır.
 
Bilgisayarlar ile Uzun süre çalışma Sürekli bilgisayar başında çalışma nedeniyle çevre ve iş arkadaşlarıyla ilişkinin azalması sonucu strese bağlı psikosomatik rahatsızlık X   1 2 3 6           1.Ekip çalışmasını arttırıcı faaliyetler, sosyal aktiviteler gerçekleştirilebilir.  
Elektrik Faaliyetleri Elektrik sisteminin topraklamasının yapılmaması Kısa devre sonucu yangın meydana gelmesi x   1 1 15 15           Yıllık topraklama ölçümleri yapılmalıdır.  
 Elektrikle bağlantıların kontrol edilmemesi  Elektrik çarpması, Yangın x   3 2 15     90     Elektrikle bağlantılar kontrol edilmektedir.    
Açıkta elektrik kablosunun bulunması Elektrik çarpması, Yangın x   1 1 15 15           Açıktaki elektrik kabloları kanal içine alınmalı ve yaduvara kroşelerle sabitlenmelidir.  
Elektrik şalterleri ve kablolarının suyla teması Elektrik çarpması, Yangın x   0,2 1 15 3         Kablolar izolasyonludur ve sudan uzaktır.    
Elektrik kablolarının suya yakın olması Suyla teması sonucu elektrik çarpması veya kaçaklar   x 0,2 2 7 2,8         Kablolar sudan uzaktır.    
Islak elle elektrikli cihaz ve sistemlere müdahale Elektrik çarpması x   0,5 2 7 7           Elektrikli malzemelere ıslak elle dokunmak yasaklanmalıdır.  
Kırık prizler Elektrik çarpması   x 0,1 1 7 0,7         Kırık prizler mevcut değildir Olması halinde ehil elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.    
Yıpranmış Kablolar Elektrik çarpması x   0,5 2 7 7           Yıpranmış zedelenmiş her türlü kablo yenilenecektir.  
Paratoner bulunmaması Yıldırım düşmesi   x 3 1 40     120       Paratoner tesisatı yapılmalı periyodik bakımları yapılmalıdır.  
Ana elektrik panosu Elektrik çarpması x   3 1 15   45         Ana pano üzerine "elektrik tehlikesi" uyarı levhaları asılmalıdır. Elektrik panolarının önlerine oyuk kauçuk paspaslar temin edilmelidir. Bütün panolara kaçak akım rölesi takılmalıdır.  
Geçiş alanlarında bulunan kablolar takılma,elektrik çarpması x   0,5 2 7 7           Açıktaki elektrik kabloları kanal içine alınmalı ve yaduvara kroşelerle sabitlenmelidir.  
YEMEKHANE Sıcak -soğuk su makinasının temizlik ve sanitasyon işlemlerinin yapılmaması Bakteri üremesi x   0,2 2 3 1,2           Temizlik personeli bakımını yapacaktır.  
Çıkış esnasında kapılarda kör noktaların olması Çarpışma,Yanma X   0.5 3 3             Köşelere ayna sistemi konulabilir.  
  Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştirmemesi Düşme, yaralanma x   3 6 3   54         İş bitiminden sonra bütün alet, techizat ve makineler düzenli şekilde toparlanarak yerlerine bırakılmalıdır.  
  Çalışma sırasında, çalışanların kullanımı için uygun yüz ve göz koruyucular ile uygun iş eldivenleri temin edilmemesi ve çalışanların bunları kullanmaması İş kazası, yaralanma, meslek hastalığı x   3 6 15       270     Çalışanlar kendilerine verilen KKD'leri yapılan işin niteliğine göre çalışma saatleri içerisinde eksiksiz kullanmakla, işveren ise bu KKD'leri temin etmekle yükümlüdür.  
  Çalışanlara, boya yapılan alanda sigara içmeleri Yangın, Meslek hastalığı, Olumsuz sağlık koşulları   x 1 3 15   45         Çalışanlar boya yapılan alanda kesinlikle sigara içmemelidir. İçilecek sigara yangına ve çalışanın kalıcı hastalıklara yakalanmasına sebep olabilir.  
  Çalışanların, fazlaca yukarıya uzanmalarını gerektirecek yerlerde rahat çalışmalarını sağlamak üzere uygun önlemlerin alınmaması Düşme, yaralanma, ölüm   x 1 3 40     120       Çalışanların uzanamayacağı veya yüksek alanlardaki çalışmalarda iskele, merdiven, kaldırma platformları vb. techizatlar tedbir alınarak kullanılabilir. Yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemeri takılmalıdır.  
  Boya yapılacak kapalı ortamda, gaz veya gaza sebep olabilecek bir kaynağın bulunması ve boya yapılan alanın yakınında herhangi bir ısıl işlemin yapılması Yangın,Patlama, Yaralanma, Ölüm   x 1 3 100       300     Boya yapılacak kapalı ortamda, gaz veya gaza sebep olabilecek bir kaynak bulunmamalıdır.Boya yapılan alanın yakınında herhangi bir ısıl işlem yapılmamalıdır.  
  Kapalı alanda yapılan çalışmalar sırasında yeterli havalandırmanın sağlanmaması  ve çalışma sırasında, boya kutularının kapaklarının açık bırakılmaması, tinerin ortada bırakılmaması Meslek hastalığı, patlama, yangın, ölüm   x 3 6 40         720   Kapalı alanda yapılacak çalışmalar için yeterli oranda mekanik ve doğal havalandırma sağlanmalıdır. Farklı malzemeler farklı bölgelerde ve birbirlerine temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır.  
  Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava, yağmur, rahatsız edici esintiler gibi hava koşullarına maruziyetin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak önlemlerin alınmaması Hastalık, iş gücü kaybı   x 3 2 15     90       Aşırı sıcaklarda çalışanlara kısa kollu ve serin tutacak açık renkli giysiler ve şapka türevleri verilmelidir. Soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu havalarda çok şiddettli olursa çalışma yapılmamalıdır. Normal yağışlarda yağmur ve soğuktan koruyucu giysiler verilerek termal konfor şartlarının sağlanması durumunda çalışma yapılabilir.  
  Çalışanlara oryantasyon, ergonomi, tehlikeli maddeleri taşıma ve tehlikeli maddelerle çalışma, ilkyardım, meslek hastalıkları eğitimlerinin verilmemesi İş kazası, yaralanma, meslek hastalığı, ölüm x   6 10 40         2400   Çalışanlara işbaşı yapmadan önce mevzuatta yer alan oryantasyon, ergonomi, tehlikeli maddeleri taşıma ve tehlikeli maddelerle çalışma, ilkyardım, meslek hastalıkları eğitimlerinin detaylı ve görsel olarak verilmesi ve pekiştirilmesi gerekmektedir. Verilen  eğitimler kayıt formlarında imzalatılarak muhafaza edilmelidir.  
  Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların tercih edilmemesi Meslek hastalığı, patlama, yangın, ölüm x   3 3 40       360     Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanların tercih edilmelidir.   
  Çalışma sırasında kullanılan boyalar, incelticiler de dahil tüm kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler bulunmaması ve çalışanlara, kimyasalların üzerinde yer alan etiketlerdeki hususlara uygun olarak çalışmaları konusunda talimat verilmemesi Meslek hastalığı, patlama, yangın, ölüm x   3 3 40       360     Çalışma sırasında kullanılan boyalar, incelticiler de dahil tüm kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler kesinlikle bulunmalıdır. Etiketsiz malzeme ile çalışma yapılmamalıdır ve çalışanlara, kimyasalların üzerinde yer alan etiketlerdeki hususlara uygun olarak çalışmaları konusunda talimat verilerek MSDS formları uygun bir alana asılmalıdır.  
  Çalışılan ortamda ortaya çıkabilecek patlama, yangın, ya da zehirlenme tehlikesi bulunan durumlara karşı tedbir alınmaması Paniğe kapılmalar, Dikkatsizce harekette bulunma, Yaralanmalar, Patlama, Yangın, Ölüm   x 1 1 100     100       Çalışılan ortamda ortaya çıkabilecek patlama, yangın, ya da zehirlenme tehlikesi bulunan durumlara karşı acil durum planları oluşturulmalı ve çalışanlar bu durumlara karşı uygulamalı eğitimlerle bilinçlendirilmelidir.  
  Kimyasallara temas etmiş bez parçaları vb. atıkların yerlere atılmayıp uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmaması Düzensiz çalışma ortamı, Yangın   x 6 6 1   36         Kimyasallara temas etmiş bez parçaları vb. atıkların yerlere atılmayıp uygun bir şekilde atık alanları yapılmalıdır. Biriktirilen atıklar uygun şekilde bertaraf edilmelidir.  
  Kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda çalışanlara talimat verilmemesi ve
kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum temasının önlenmemesi
İş kazası, yaralanma, meslek hastalığı, ölüm x 3 3 15     135         Kimyasallar ile yapılan çalışmalar sırasında gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda çalışanlara talimat verilmeli ve
kimyasalların kullanımı sırasında alerji ve tahrişleri önlemek için cilt, göz veya solunum temasının önlenmeai konusunda gerekli eğitimler verilmelidir.
 
  Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uyulmaması, bu malzemelerin ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza edilmemesi Yaralanma, patlama, yangın, ölüm   x 1 2 100     200       Kimyasal maddelerin (özellikle içerikleri nedeniyle alevlenebilir olanların) saklama koşullarına uygun kapalı, serin ve ışık almayacak yerlerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.  
Tüm Konular

KORU OSGB

KORU OSGB
ONLİNE İSG TAKİP

Yukarı Çık

SOSYAL MEDYA

Bizleri resmi sosyal medya sayfalarımız üzerinden takip ederek en güncel kampanyaları ve haberleri öğrenebilirsiniz.

E-Bültenimize kayıt olmak ister misiniz?

* Mail adresinizi girerek, bizden mail almayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

X