GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKALARI

GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKALARI

  TEHLİKELERE GÖRE İLK RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENMESİ    
RİSK SIRA NO TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ   RİSK MEVZUAT 9.07.2013  
Saha Maruz Kalanlar görsel Tehlike Zarar Durum evet/hayır Tarih Olasılık Şiddet  İlk Risk Değeri Riskin Tanımı R>20 KABUL EDİLEMEZ Yapılması Gereken Düzeltici / Önleyici Faaliyet AKSİYON SORUMLUSU/TARİH
1 ana elektrik panosu tüm çalışanlar bknz ekte elektrik yaralanma ölüm h 8.07.2013 3 3 9 yüksekrisk iş güvenliği tüzüğü, elektrik iç tes. Yönetmeliği elektrik panolarının önünde hiçbir engel bulunmamalı, üstüne malzeme konulmamalı, tabanları ıslak zemin olmamalı yalıtkan malzeme olmalı. Tesiste ıslak zemin tespit edilmiştir. işveren çalışan temsilcisi
2 elektrik panoları tüm çalışanlar   elektrik yaralanma ölüm h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güvenliği tüzüğü, elektrik iç tes. Yönetmeliği elektrik tesisatı yılda bir topraklama kont yapılacak, sigortalarda kaçak akım röleleri kont edilmeli işveren çalışan temsilcisi
3 elektrik prizleri tüm çalışanlar   elektrik yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güvenliği tüzüğü, elektrik iç tes. Yönetmeliği kullanılmayan, aletlerin prizde bırakılmaması, prizlerin ve kabloların yağlı kirli olmaması işveren çalışan temsilcisi
4 elektrik kabloları tüm çalışanlar   elektrik yaralanma ölüm h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güvenliği tüzüğü, elektrik iç tes. Yönetmeliği açık uçlu kabloların bulunmaması, kabloların mümkün mertebe kanal içinden gitmesi işveren çalışan temsilcisi
5 genel tüm çalışanlar, nakliyeciler   kantar yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk genel iş güv kuralları kantara tartıya giren araçların ani hız yada fren yapmamaları konusunda uyarılması.İş bitiminde park halinde beklememeleri, kantarın periyodik bakımının yapılması işveren çalışan temsilcisi
6 genel tüm çalışanlar, çevre   mal kabul tehlikeli atıkların akut kronik etkileri h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk genel iş güv kuralları işletmeye mal kabulünde, yüklenici araçta tehlikeli atık olma ihtimaline karşı gerekli uyarıcı sensör sistemlerin kurulu olması. işveren çalışan temsilcisi
7 atık ön toplama alanı tüm çalışanlar   atıkların reaksiyonu yangın, patlama h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk atık depo. tesis tebliği Birbirleriyle etkileşime,kızışmaya, patlamaya neden olabilecek atıkların ayrı depolanması. işveren çalışan temsilcisi
8 atık ön toplama alanı tüm çalışanlar   kamyon, iş makinesi manevra alanı iş, trafik kazası h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü kantardan, atık ön toplama alanına giren kamyonlar için yükleme, boşaltma, dönüş manevra alanlarının, forklift çalışma sahasının, yaya yollarının belirlenmesi, işaretlenmesi. işveren çalışan temsilcisi
9 işyerinde atıl, kullanılmayan eski fabrika binaları. tüm çalışanlar   kullanılmayan binalar yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk sağlık güv işaret yön, işyeri bina ekl.yön işletme sınırları içinde bulunan, eski bakımsız, camları kırık vs.binalar tehlike arz etmektedir. Giriş noktalarına girilmez engelleyici işaretlerden konulması uygundur. işveren çalışan temsilcisi
10 genel tüm çalışanlar   forklift yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü, periyodik kontroller forklift 3 aylık periyodik kontrollerinin yapılması, uyarı sinyallerinin sürekli kontrolü, kullanan operatörün belgeye sahip olması, emniyet kemerini takması, sadece sorumlu personelin kullanması işveren çalışan temsilcisi
11 kağıt balyalama tüm çalışanlar   sağlık güv işaretlerinin olmaması yangın, yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk acil durum yönetmeliği, yangın yönetmeliği kağıt balyalama ünitesinde sulu yada portatif etkin bir yangın söndürme sistemi yoktur. Sigara içilmez ve acil çıkış yönleriyle igili işaretler bulunmamaktadır. işveren çalışan temsilcisi
12 kağıt balyalama tüm çalışanlar   balyalama telleri yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş ekipmanlarını kullanma yön kağıt balyalama üniteisnde balyalama telleri kapalı sistemde ilerlemesi uygundur. işveren çalışan temsilcisi
13 kağıt balyalama tüm çalışanlar   su sebili hijyen nedeniyle yaşanabilecek enfeksiyonlar h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü kağıt balyalama bölümünde kullanılansu sebillerinin periyodik temizliğinin yapılması. işveren çalışan temsilcisi
14 kağıt balyalama tüm çalışanlar   konveyör merdiveni düşme h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü merdivenin ayrı bir merdiven platform üzerine sabitlenmesi tehlike arz etmektedir. işveren çalışan temsilcisi
15 kağıt balyalama tüm çalışanlar   mekanik kol  yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü kağıt balyalama makinesindeki mekanik kol çalışma yönü , kullanma talimatıyla ilgili açıklama eklenmelidir. işveren çalışan temsilcisi
16 varil depolama tüm çalışanlar   varillerin istifleme devrilme yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü Variller ve diğer büyük kaplar yuvarlanmayacak şekilde istif edilerek kişilerin kazaya uğraması önlenmelidir işveren çalışan temsilcisi
17 teneke ambalaj tüm çalışanlar   teneke ambalajlarla çalışma kesi, yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü uygun kişisel koruyuculrın kullanılması, tetenoz aşılarının yapılması. işveren çalışan temsilcisi
18 plastik çekme  tüm çalışanlar   çekme ünitesi sıçrama, yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü çekme ünitesinde devir-vakum ayarlarının akış hızına göre ayarlanmalı, çalışan müdehale etmemeli işveren çalışan temsilcisi
19 granül kesme ambalajlama tüm çalışanlar   açıkta çalışan zincir-kayışlar sıçrama, yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön kasnak ve kayışlı tüm makinelerin koruyucusuz çalışmaması uygundur. işveren çalışan temsilcisi
20 granül üretim tüm çalışanlar   bıçaklar kesi, yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön bıçakların periyodik bakımları sırasında mutlaka makine durdurulmalı. Kişisel koruyucularla çalışılmalı, bıçakların makaslamaları sırasında yüksek ısı meydana getirmeyecek düzeyde devir oluşturulmalı. işveren çalışan temsilcisi
21 granül üretim tüm çalışanlar   soğutma havuzu yanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön soğutma havuzunda çalışma esnasında ısı yalıtımlı kişisel koruyucular çalışanlara verilmeli. işveren çalışan temsilcisi
22 agromel tüm çalışanlar   agromel yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön agromel ünitesinde çalışma esnasında besleme kapaklarına müdehale edilmemeli. Yoğun toz kaynağı nedeniyle çalışanlar kişisel koruyucu ile çalışmalı. Konveyörlerin altından üstünden geçilmemeli.Bu ünitede elektrik kabloları açıkta ve takılmaya müsait olması nedeniyle kanal içine alınmalı. işveren çalışan temsilcisi
23 konveyör bantlar tüm çalışanlar   konveyör bant el kol sıkışması,uzuv kaybı h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön plastik bölümünde bulunan konveyör bantların temizlik ve bakımlarının periyodik yapılması, banta malzeme sıkışması gibi durumlarda çift kumandadan makinenin durdurulup temizlenmesi,altından üstünden geçilmemesi.uygun yük dengesinin sağlanması. işveren çalışan temsilcisi
24 yıkama havuzu tüm çalışanlar   plastik yıkama yaralanma ,termal konfor h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön yıkama havuzunda ıslak zeminle içiçe elektrik panosu tehlike arzeder. Yıkama havuzunda taşan sular birikme yapmamalı uygun drenajı sağlanmalıdır.  zemin hem hijyen ve çevre açısından hemde kayma düşme açısından tehlikelidir. işveren çalışan temsilcisi
25 yıkama-kırma elevatörü tüm çalışanlar   elevatörler el kol sıkışması,uzuv kaybı, yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü, makinada emniyetli çalışma yön elevatörün zincir-kasnakları kapalı olması, elevatörün ızgaralı girişinin olması, sıkışma durumlarında bakım talimalatlarına uyulması. işveren çalışan temsilcisi
26 yük taşıma tüm çalışanlar   ağır yük kas iskelet sist hst h 8.07.2013 1 3 3 düşük risk elle taşıma işleri yönetmeliği yüksek yerlerde malzeme indirip kaldırma gibi işlerde , uzanma, dönme gibi hareketler yapılmamalı, 25 kg aşan yükler mekanik araçlarla taşınmalı. işveren çalışan temsilcisi
27 çuval depo tüm çalışanlar   asma kat merdivenleri düşme h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü asma katlara konumlandırılan merdivenlerin sağlamlığı periyodik kontrol edilmeli, korkuluklarının merdiven bitiminden sonra en az 75 cm devamının sağlanması. Binada kullanılmayan alan ise girilmesinin, çıkılmasının yasak olduğunu belirten uyarıların konulması. işveren çalışan temsilcisi
28 genel tüm çalışanlar   fiziksel risk etmenleri iş kazası, meslek hst h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk fiziksel risk etmenleri iş güv kuralları işyerinde plastik geri dönüşüm kısmında yoğun toz, gürültü, koku, nem gibi  kötü fiziksel risk etmenleri görsel ve duyusal olarak tespit edilmiştir. İlgili ölçümlerin yapılarak uygun kişisel koruyucuların kullanılması. İşyerinde aspire adecek havalandırmanın yetersiz olması. işveren çalışan temsilcisi
29 genel tüm çalışanlar   yangın tüpünün bulunmaması yangın h 8.07.2013 1 3 3 düşük risk yangın ve acil durum yönetmeliği tüpün üzerine yangın tüpü yazılı sağlık güv işareti alınmalı. Yangın tüpleri yerden 90cm yüksekliğe sabitlenmeli işveren çalışan temsilcisi
30 genel tüm çalışanlar   acil çıkış yolları düşme,panik h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü acil çıkış yollarında engel oluşturabilecek malzeme olmaması, işveren çalışan temsilcisi
31 genel tüm çalışanlar   aydınlatma elektrik h 8.07.2013 1 3 3 düşük risk iş güv tüzüğü  elektrik iç tes  yönetmeliği aydınlatma çıplak olmamalı, korumalı armatürler seçilmeli. işveren çalışan temsilcisi
32 genel  tüm çalışanlar   yemekhane hijyene bağlı hst h 8.07.2013 1 3 3 düşük risk iş güv tüzüğü işyerinde düşük hijyen nedeniyle yemekhanenin tüm cam ve kapılarının sineklikli olması, haşere kontrolünün yapılması, giriş kapılarına dezenfaktan paspas uygulaması yapılması gibi önlemlerle temizliğinin korunması. işveren çalışan temsilcisi
33 genel  tüm çalışanlar   personel alanları hijyenebağlı hst h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü, kimyasallarla çalışma yön. işyerinde toz, kimyasal,biyolojik risk etmenlerinden dolayı, çalışanlara çift personel dolabı verilmesi ve iş kıyafetleri ile temizkıyafetlerin ayrılması, çalışır durumda duşun olması, yeterli wc lerin olması işveren çalışan temsilcisi
34 genel tüm çalışanlar   istifleme devrilme  h 8.07.2013 1 3 3 düşük risk iş güv tüzüğü istifleme yüksekliği, güvenli depolama sistemi yksa 3mt yi aşmayacak. Havalandırmayı, ışığı engellememeli. işveren çalışan temsilcisi
35 genel şöförler   trafik yaralanma h 8.07.2013 3 3 9 yüksekrisk trafik kuralları, çevre bkn yönetmelikleri işyeri araçlarının düzenli temizliklerinin yapılması, çalışanların trafik kurallarına uyması, arabaların belge ve periyodik kontrollerinin takibi. işveren çalışan temsilcisi
36 genel tüm çalışanlar   işyerinde sigara içilmez uyarısı yangın h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk genel iş güv kuralları depoya ilgili işaretin tüm bölümlerde olması. işveren çalışan temsilcisi
37 genel tüm çalışanlar   işyerinde beslenen evcil hayvanlar yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk genel iş güv kuralları işyerinde beslenen köpeklerin veteriner kontrollerinin yapılması işveren çalışan temsilcisi
38 ofis tüm çalışanlar   duvara monte eşyalar düşme h 8.07.2013 1 3 3 düşük risk çsgb ofislerde risk değ rehberi duvarlara asılı her türlü eşyanın sağlamlığı periyodik kontrol edilmeli, ağır yükler yere hafifler üste istiflenmeli işveren çalışan temsilcisi
39 genel ofis çalışanları   klima solunum, alerji, enfeksiyon h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk fiziksel risk etmenleri iş güv kuralları klimaların yıllık filtre değişimlerinin sağlanması. işveren çalışan temsilcisi
40 genel tüm çalışanlar   müşteri saldırı, taciz, hırsızlık vs yaralanma h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk psikolojik risk etmenleri çalışanlara iletişim konusunda işverence uyarıların yapılması, acil durum telefonlarının personelin ulşabileceği noktalarda gözükmesi işveren çalışan temsilcisi
41 genel tüm çalışanlar   zemin düşme h 8.07.2013 1 3 3 düşük risk çsgb ofislerde risk değ rehberi zemindeki basamak iniş çıkışlar düşme riski oluşturabilir. Gerekligörsel,sözlü uyarıların yapılması işveren çalışan temsilcisi
42 genel tüm çalışanlar   termal konfor sıcak yada soğuğun yarattığı hst h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü oturarak çalışanlar 20-21 derece, hareketli çalışanlar için 17-18 derece işverence çalışma ortamınının sunulması, toza karşı havalandırma yapılması. işveren çalışan temsilcisi
43 genel tüm çalışanlar   acil çıkış kapıları düşme , panik h 8.07.2013 1 3 3 düşük risk acil durum yönetmeliği acil çıkış olarak kullanılacak kapılara yeşil-beyaz acil çıkış sağlık güv işareti asılması, kapıların bina imkanları ölçüsünde dışarıya açılması. işveren çalışan temsilcisi
44 genel tüm çalışanlar   kimyasallar tahriş,soluma yutmaya bağlı toksik etkiler h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk kimyasallarla çalışma yön kimyasallar mümkün mertebe orijinal kaplarından hariç farklı kaba aktarılmamalı, aktarılması durumunda mutlaka üzeri etiketlenmeli, içeriği yazılmalı. işveren çalışan temsilcisi
45 genel tüm çalışanlar   işyeri tertip düzen iş kazaları h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü işyerinde kullanılan el aletleri karışık durmamalı, duvara asılı panoda yerlerinde durmalı. işveren çalışan temsilcisi
46 genel tüm çalışanlar   lpg tüpleri patlama h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk genel iş güv kuralları tüplerle uygun olmayan koşullarda emniyet valfleri olmadan, yetkili belgeli personel olmadan, kesme, kaynak, ısıl işlem gibi faaliyetler yapılmamalı. işveren çalışan temsilcisi
47 genel tüm çalışanlar   personel alanları hijyen h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü çalışma alanlarında, özelliklede kimyasal madde var ise kesinlikle yeme-içme faaliyeti yapılmamalı. Personel için ayrı bir bölüm olmalı. işveren çalışan temsilcisi
48 çuval depo tüm çalışanlar   dikiş makinesi el yaralanmaları h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş ekipmanlarını kullanma yön kullanımını sorumlu kişi yapmalı, hareketli iğne bölümü varsa koruyucusu kullanılmalı yoksa uygun kişisel koruyucu kullanılmalı. işveren çalışan temsilcisi
  genel tüm çalışanalar   sağlık muayeneleri ve temel isg eğitimi iş kazası meslek hst e-h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk 6331 isg kanunu tüm işe girişlerde ve periyodik muyelerin yapılması çalışanların isg eğitimi alması. (eğitim verilmiştir)  
49 genel tüm çalışanlar   asma katlar düşme h 8.07.2013 2 3 6 düşük risk iş güv tüzüğü işyerinde ilave yapılmış asma katların tahmini yük hesabı yapılmalı, hesaplanan yük kadar bulundurulmalı. işveren çalışan temsilcisi
50             8.07.2013              
51                            
52                            
53                            
54                            
29                            
30                            
31                            
32                   0 kabul edilebilir risk      
33                   0 kabul edilebilir risk      
34                   0 kabul edilebilir risk      
35                   0 kabul edilebilir risk      
36                   0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
                    0 kabul edilebilir risk      
    Tüm Konular

KORU

KORU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAZILIMI

SOSYAL MEDYA

Bizleri resmi sosyal medya sayfalarımız üzerinden takip ederek en güncel kampanyaları ve haberleri öğrenebilirsiniz.

E-Bültenimize kayıt olmak ister misiniz?

* Mail adresinizi girerek, bizden mail almayı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

X